Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm

Vad kan du om Svenska Kyrkan?

[column width=”2/3″ padding=”24″]

Observera att detta endast är en demo skapad av MillionMind och den bör ej associeras med Svenska Kyrkan.
[/column]
[column width=”1/3″ padding=”24″ last=”true”]


[/column]

[clear][margin height=”12″][/margin]

Vill du veta mer?

Det här är ett exempel på hur er quiz kan se ut. Givetvis går det mesta att anpassa så att det passar er.
Kontakta oss om du vill veta mer om upplägget eller har frågor kring verktyget eller gamification i stort.

[button style=”1″ color=”#0397d6″ font_size=”20″ align=”left” href=”https://millionmind.com/kontakt/”]Kontakta oss[/button]