Case: Turistrådet Västsverige – marknadsföring av Västgötaturen

KUND

Turistrådet Västsverige

PERIOD

Maj–juni 2018, tre veckor

UPPDRAG

Turistrådet Västsverige ville på ett engagerande sätt visa vad man kan göra som besökare i Västsverige och framförallt lyfta fram Västgötaturen. Västgötaturen är ett skräddarsytt äventyr för familjer med fem olika resmål i Västergötland, med stark sommarprägel.

LÖSNING

Vi tog tillsammans med Turistrådet Västsverige fram ett antal frågor till en quizkampanj som löpte under tre veckor inför sommaren. Frågorna handlade om just de olika resmålen i Västgötaturen med syfte att lära deltagarna mer om dem och samtidigt skapa intresse för dem som turistmål. Man byggde en särskild kampanjsida för quizet och marknadsförde det på sociala medier och i nyhetsbrev till befintliga kontakter.

RESULTAT

Kampanjen fick väldigt bra resultat med nästan 24 000 spel och knappt 4 000 unika besökare. Dessutom fick man tusentals svar på pollfrågan som var en del av quizet och som handlade om vilket besöksmål som deltagarna var mest intresserade av. På så sätt fick man värdefull information om deltagarnas preferenser ”på köpet”.