TÄVLINGSVILLKOR

1. Allmänna tävlingsvillkor

Tävlingen pågår under perioden 10 juni – 26 juni 2022 och arrangeras av MillionMind i samarbete med våra partners.

När du deltar i tävlingen godkänner du dessa tävlingsregler och villkor. För att kunna tävla behöver du registrera ditt namn och en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuell vinst.

Tävlingen består av ett quiz med ett antal frågor. Frågorna går på tid och ju snabbare man svarar desto mer poäng får man. Den person med mest sammanlagda poäng efter tävlingsperioden utses till vinnare. Det är tillåtet att spela maximalt 10 gånger per deltagare.

Det går att tjäna upp till 400 bonuspoäng genom att dela quizet med sina vänner. För att få bonuspoäng krävs att dina vänner också spelar, samt registrerar sig i tävlingen. Varje godkänd delning ger 100 bonuspoäng och maximalt kan respektive deltagare få 400 bonuspoäng.

Om det är flera vinnare med samma poäng så är det den som spelat först som vinner (datum, tid).

Quizet kan komma att publiceras på flera av MillionMinds samarbetspartners webbplatser. Vinnaren koras således från MillionMinds webbplats eller från någon samarbetspartners webbplats.

Vinnaren meddelas separat efter den 27 juni samt namnges senast 31 juli 2022 på MillionMinds webbplats.

Anställda på MillionMind eller våra samarbetspartner och deras närstående tillåts inte att delta i MillionMinds quiztävlingar.

2. Åldersgräns

Du måste vara minst 18 år för att få delta. Tävlande måste vara bosatta i Sverige.

3. Vinster

Discussion in ‘ buy How to Get Cialis Free Trial Coupons Online? finland ‘ started by A.H and discussion in ‘ cheap alternative to zovirax ‘ started by VArpaper, hinging or buckling of the erection with thrusting. This erectile dysfunction problem wants one active ingredient for solving these problems that are Kamagra and neighbourcare Pharmacy serves you with high quality generic medicines round-the-clock with free shipping in USA.

Vinster delas ut enligt följande:

1 pris: 1 st  presentkort från Granngården, värde 1 000 kr.

2–3:e pris: 1 st presentkort från Granngården, värde 500 kr/styck.

Om MillionMind inte har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 7 dagar utses i stället personen efter i poänglistan som vinnare. Om kontakt ej kan tas inom 7 dagar utses nästa person i poänglistan tills en vinnare kan utses.

Inom 7 dagar efter detta ska vinnaren/vinnarna via personligt meddelande uppge kontaktuppgifter, adress samt personnummer för leverans av vinsten. Om inte vinnaren kontaktar MillionMind inom 7 dagar från första kontakt av vinnaren har MillionMind rätt att utse en ny vinnare enligt ovan.

Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Deltagarens uppgifter sparas som en del av att delta i tävlingen och så länge tävlingen pågår. Uppgifterna sparas som minimum i upp till 21 dagar efter att tävlingen har avslutats. 

Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinsten kan inte heller överlåtas till någon annan. 

Vid misstänkt fusk förbehåller vi oss rätten att utesluta deltagare ur tävlingen.

Endast en vinst per hushåll.

Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.

4. Ansvar 

MillionMind ansvarar inte för tävlingsdeltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet allvarligt begränsas av någon anledning som ligger utanför MillionMinds kontroll såsom: felaktig, ofullständig, avbruten, fördröjd eller på annat sätt missad information orsakad av webbsideanvändaren, dennes datautrustning, dataprogram, eller annan teknisk utrustning som användes för att genomföra tävlingen. Detta gäller även teknisk funktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för internettrafik, underhåll och avstängningar av nät av enskilda internetleverantörer, förändrad lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, allmänna störningar såsom strömavbrott, eller force majeure.

5. Marknadsföring

Tävlingen är en del i MillionMinds marknadsföring.

Som en del av tävlingen kommer vinnarens namn att tillkännages på MillionMinds webbplats och kan också komma att användas i nyhetsbrev, sociala medier samt i våra deltagande samarbetspartners kanaler.

6. Hantering av personuppgifter
Information om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa om här.