Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm

Quiz på intranät

Öka användandet av intranätet med engagerande och interaktivt innehåll

Så får ni ett levande och aktivt intranät

Att skapa ett intranät är ett stort och dyrt projekt. Men trots stora investeringar får man inte alltid önskat engagemang som resultat, och att hitta engagerande innehåll är alltid en utmaning.

Vår quizplattform är skräddarsydd för att leverera innehåll som bjuder in till aktivitet, där det blir roligare att lära sig och ta del av information med hjälp av gamification och interaktiv kommunikation. Flera av våra kunder har med vår hjälp ökat aktiviteten och inloggningarna på intranätet samtidigt som de får ut viktig information till fler.

Testa quizet och upplev möjligheterna!

"Vi har aldrig haft så många unika besökare på vårt intranät som när vi gjorde vårt senaste quiz-utskick. Responsen har hittills varit makalöst bra. Frågorna bygger också på information om företaget, så vi förenar nytta med nöje.”

Niklas Westman

Informationschef, Thorengruppen

Fler inloggade och mer aktiva användare

Gamification är både roligt och effektivt

Gamificationinslagen i vår plattform aktiverar hjärnans belöningssystem och man får ett dopaminpåslag när man tar del av innehållet. Förutom att det blir roligare att lära sig om innehållet så minns man det också bättre. Dopamin hjälper informationen att fastna i långtidsminnet, vilket gör att medarbetarna verkligen minns innehållet i ert budskap. 

Innehåll som lockar folk att logga in ofta

Med vår gamification-plattform får du ett interaktivt, varierat och engagerande innehållsinslag på intranätet. Arrangera tävlingar, paketera tråkig information på ett roligt sätt och skapa positiv förväntan.

Gör intranätet till en attraktiv samlingsplats

Se till att göra quiz och gamification till ett återkommande inslag på intranätet. Gamificationinslagen ger upphov till en vilja att delta i aktiviteterna varje gång och man skapar en positiv förväntan bland medarbetarna. Varva gärna förströelseinslag med viktig information i quizform för att skapa en god vana av att spela quizerna.

Mät framgång och visa ROI

Lär känna användarna

Du får bra insikt i användarnas beteenden och kunskaper med vår omfattande statistikdel. Dela upp deltagarna i avgränsade grupper i verktyget och se vilka kunskaper som finns i respektive grupp. Dessutom kan du med vår inbyggda pollfunktion verkligen få veta vad medarbetarna tycker i utvalda frågor. När våra kunder kombinerar pollfrågor med kunskapsquizer får de ofta närmare 100 % svarsfrekvens, vilket man sällan är nära med enkätverktyg.

Dela data och resultat med ledningen

Slipp krångliga rapporter. I vår statistikdel ser du direkt vilka alla deltagare är, vilka frågor som var lätta och svåra, vad de tycker om olika saker, hur många gånger de har spelat, hur länge de har varit inne i quizet och mycket mer! Det blir lätt att visa upp ROI och ett ökat engagemang från medarbetarna, och att intranätet förtjänar mer kärlek från ledningen. 

Aldrig mer tråkigt innehåll

Perfekt för policydokument

Alla företag har en mängd policydokument som man ska ta del av, men ofta glöms innehållet bort så fort man har läst dem och det upplevs i allmänhet som ett nödvändigt ont. Med quiz och gamification får man medarbetarna att vilja ta del av informationen och de minns den mycket bättre, vilket i många fall kan vara avgörande för ett företag.

Kombinera medier – skapa en visuell upplevelse

Ofta ligger olika typer av medier på olika ställen på intranätet – text för sig, bilder för sig, videoklipp för sig etc. Med vår plattform kan man kombinera allt det och få en mycket starkare visuell upplevelse som stimulerar användarna.

Skrota alla torra formulär

Quiz är det ultimata alternativet till torra formulär som ingen vill svara på. Genom att använda quiz får du fler och bättre svar, mer värde för användaren och ett steg mot en mer aktiv företagskultur – att samla in data på det här sättet gynnar alla. Du behöver inte längre jaga kollegorna i fikarummet för att få svar på undersökningar, utan kan lugnt luta dig  tillbaka i stolen och se svaren trilla in. Att medarbetarna även kommer ihåg viktig information bättre leder också till ett mer framgångsrikt företag.

Case: Thorengruppen - Inloggningsrekord på intranätet

Thorengruppen har fokuserat på lustfyllda quizer på intranätet med en lättsam ton, med en blandning av allmänna frågor och frågor om företaget. Man har även använt verktyget till att ställa öppna pollfrågor om aktuella ämnen, där medarbetarna har fått möjlighet att tycka till och delge ThorenGruppen sina åsikter. De första quizerna på intranätet har spelats av tusentals medarbetare, vilket är imponerande när det handlar om intern kommunikation. Utskicket av ett av quizerna ledde till och med till att ThorenGruppen fick det högsta antalet unika besökare på intranätet någonsin!

Intranät quiz med thorengruppen case

Dessa företag har redan använt gamification på vårt sätt.

Gör det du också.

Även du kan skapa engagemang på ert intranät med gamification och quiz.