Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm

Academy Online – certifiering & test online med gamification

Så skapar ni roligare certifiering online med gamification

Mer effektiva och lättillgängliga utbildningar och certifieringar

Många e-learningverktyg kan vara omständliga och enformiga, vilket ofta medför att många drar sig för att utnyttja dem fullt ut eller gör det utan större engagemang. Med MillionMind Academy Quiz™ kan ni på ett pedagogiskt, effektivt och mer lustfyllt sätt utbilda medarbetare, underleverantörer, kunder eller återförsäljare. Genom att väva in gamification i utbildningarna kan ni med hjälp av aktiv inlärning (se nedan) se till att medarbetarna minns vad de har lärt sig i större utsträckning och genomför utbildningarna med större glädje, samtidigt som ni stärker deras lojalitet till företaget och varumärket.

Det går även att utmana sina kollegor och mäta sig med dem på diverse inspirerande sätt. Allt detta skapar engagemang och en vi-känsla som är oerhört viktig för att bygga en framgångsrik företagskultur, samtidigt som man lär sig mer om företaget.

Bjud in era besökare till dialog MED er istället för monolog FRÅN er

Skapa innehåll som engagerar och utbildar samtidigt

Öka spridningen i sociala medier

Experthjälp med innehållet av våra Content Managers

Samla högklassiga leads som har engagerat sig i ert varumärke

Få statistik och analysera resultatet. Vad kan era besökare om ert varumärke?

Stärk lojaliteten och få fler besökare

Öka exponeringstiden på sajten markant

Många olika frågetyper ökar variationsrikedomen och engagemanget

Vi tillför gamification, vilket stärker lusten att delta

Topplista med vinnare triggar till ökad aktivitet

Lätt att anpassa innehållet till ert varumärke

Responsive design ökar tillgängligheten

Personlig support – vi finns tillgängliga med hjälp hela vägen

Demo – det här är Academy Quiz

MillionMind’s platform is not a simply a fun quiz. To me it is a knowledge transfer tool utilizing gamification properties, and it has proven to be very effective.

David Wolgers

ASSA Abloy

Några av våra cases

Case: Code of Conduct – intern certifiering av ASSA ABLOYs medarbetare
Case: Moccamaster Academy – utbildning och certifiering online för återförsäljare
Case: HKScan – Akademi online för återförsäljare och inköpare

AKTIV INLÄRNING MED ACADEMY ONLINE!

Många utbildningar bygger på passiv inlärning, där du läser information eller ser filmer om det du ska lära dig, i motsats till aktiv inlärning, där du har en aktiv och deltagande roll istället för en passiv och iakttagande roll. Att aktiv inlärning är ett långt bättre sätt att lära sig saker har forskarna varit övertygade om länge.

Academy Onlines variation i frågeutformning och gamificationinslag gör att man är aktiv på ett helt annat sätt och dessutom håller sig mer alert än vid ett vanligt standardtest, vilket ökar möjligheterna för att tillgodogöra sig informationen på bästa sätt samtidigt som det kan öka viljan att göra testerna.

Många olika frågetyper för ökad variation

Vi har ett brett utbud av olika frågetyper som ökar engagemanget, variationsmöjligheterna och möjligheten att pedagogiskt uttrycka sig. Allt från att peka ut en stad på en karta, se ett videoklipp till att sortera historiska händelser i kronologisk ordning. Se nedan våra åtta olika frågetyper.

Statistik och analys

Alla aktiviteter som sker i Academy Online sparas i en omfattande statistiksektion. Där kan ni direkt efter varje avslutat test se exakt hur alla deltagare svarade på frågorna, både kollektivt och individuellt, bland mycket annat. Därigenom kan ni på ett enkelt sätt se vilka områden inom företaget som deltagarna har god kunskap om och vilka områden som bör kommuniceras ut bättre. Dessutom är det en utmärkt grund för individuell feedback, t.ex. vid introduktion för nyanställda eller utvecklingssamtal.

Kontakta oss!

    Olav Törnblom

    Telefon: 070 219 04 06
    E-post: olav@millionmind.com
    Adress: Hornsgatan 80, Stockholm