Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm

Intern kommunikation med gamification

Hur kan gamification skapa värde på ert intranät?

Employer Branding är ett begrepp som har sin utgångspunkt i att de anställa är varumärkets bästa budbärare. De är de som har flest kontaktpunkter med sin omgivning och det kan gå fort att sprida negativa bilder om man inte ständigt arbetar aktivt med varumärket.

För att bilden av ert företag ska vara fortsatt positiv, eller förbättras ytterligare, så krävs det en rad insatser. Allt från goda relationer med kollegor, kunder och chefer till ett välfungerande intranät.
Vi talar ofta om hur viktigt det är att uppdatera hemsidan och att vara aktiv på Facebook och Twitter, men det är minst lika viktigt att intranätet kan leva upp till de förväntningar som de anställda har. För att skapa starka varumärken bör den virala spridningen ske både internt och externt.

> Så spelifierade Folksam rapporten för verksamhetsåret 2016

8 viktiga faktorer som ni inte får missa för att skapa ett levande intranät

1. Glöm inte bort att satsa på ett väl fungerande intranät, det är ofta lika viktigt som den externa webben.
2. Håll igång dialogen med sociala funktioner, så att era anställda bjuds in att kommentera och ge sin syn på nyheter och information från kommunikationsavdelningen.
3. Skapa inlägg som inbjuder till interaktion och engagemang.
4. Använda gärna bilder, film och quiz. Det ökar engagemanget och ni når ut med budskapet bättre.
5. Skapa med fördel en ”vi-känsla” genom att anpassa språket till en nivå som alla kan identifiera sig med och som passar varumärket
6. Testa gärna interna tävlingar då och då. Det skapar interna hjältar, knyter medarbetare närmare varandra och ökar vi-känslan.
7. Våga testa helt nya saker istället för att köra på i gamla hjulspår.
8. Stanna upp och reflektera regelbundet och lär er vad som ger bäst resultat.

MillionMind’s platform is not a simply a fun quiz. To me it is a knowledge transfer tool utilizing gamification properties, and it has proven to be very effective.

David Wolgers ASSA Abloy

Gamification skapar värde för våra kunder på deras intranät

Vi vet att engagemang är en viktig faktor för att nå ut med sitt budskap, vare sig man vänder sig till medarbetare eller kunder. Därför har vi på MillionMind skapat en kommunikationsplattform som i grunden bygger på frågesport och gamification, vilket skapar engagemang var för sig. Frågesport har i alla tider väckt folks nyfikenhet, kunskapstörst och tävlingsinstinkt och gamification gör hela upplevelsen mer sporrande, fängslande och stimulerande. Sammantaget skapar det hela en mycket mer inbjudande och engagerande kommunikationsmetod än de vanliga kanalerna.

Förutom att själva upplevelsen för de flesta upplevs som väldigt positiv så kommer man dessutom ihåg det man har lärt sig på ett helt annat sätt. När man tar del av informationen genom vår omväxlande och varierande plattform så är man hela tiden aktiv, medan man intar en långt mer passiv roll när man till exempel läser text, tittar på film eller lyssnar på ljudklipp. Dessutom gör variationen i frågetyper och frågornas ordning att man tenderar att spela quizet flera gånger för att försöka förbättra sitt resultat, vilket gör att man tar del av informationen upprepade gånger, och den präntas in i minnet än mer.

> ASSA ABLOY certifierar medarbetare inom Code of Conduct med quiz

Exempel på användningsområden för quiz och gamification:
 • Certifiering av Code of Conduct och värdegrund
 • Certifiering av säkerhet och rutiner
 • Introduktion för nyanställda
 • Utbildning av nya produkter till underleverantörer och partners
 • Interna tävlingar och tester
 • Test av hur väl medarbetare uppfyller policydokument i enkätform

Två intressanta områden att titta närmare på

Vi på MillionMind har ringat in två närliggande områden där vi kan ge ett extra stort värde till många av våra kunder och där efterfrågan dessutom är stor.

Det första området är internkommunikation med informativa quizer och tävlingar, där man förenar nytta med nöje. Man lär sig något nytt, samtidigt som det är förpackat på ett trevligt och inspirerande sätt, vilket gör att medarbetarna tar del av det i högre grad och med mer entusiasm.

Det andra handlar också om internkommunikation, men med mer tonvikt på utbildning, certifieringar och tester av medarbetare och underleverantörer. Vi rekommenderar dig att läsa mer om Intranet Quiz och Academy Quiz.

Boka kostnadsfri konsultation

  Olav Törnblom

  Telefon: 070 219 04 06
  E-post: olav@millionmind.com
  Adress: Hornsgatan 80, Stockholm