GAMIFICATION

Öka engagemanget i er kommunikation!

QUIZ: VAD KAN DU OM GAMIFICATION?

HUR FUNGERAR GAMIFICATION?

De allra flesta deltar i någon form av spel ibland, även om man inte drar för gardinerna, bullar upp med kaffe och Red Bull och skjuter ner digitala fiender i vardagsrummet en hel natt. Gamification handlar om just det – att använda sig av det som lockar och engagerar med spel och dra nytta av det i marknadsförings- och inlärningssammanhang. Det är inte spel, men man använder sig av samma stimulerande mekanismer för att förstärka positiva beteenden genom olika typer av belöningar och sporrande inslag.

Allt fler företag lägger allt mer fokus på marknadsföring och utbildning genom gamification. Fördelen och syftet är att låta människor bli deltagare istället för åskådare, att engagera sig istället för att passivt stå bredvid. Förutom att det i de flesta fall upplevs som roligare och mer fängslande kommer man mycket bättre ihåg information om man har varit en aktiv deltagare.

Rent neurologiskt fungerar det så att gamification triggar igång belöningssystemet i hjärnan och ”lyckohormonet” dopamin, vilket ger effekten att mottagarna vill upprepa eller fortsätta med aktiviteten. Förutom att det ger en mer positiv inställning till varumärket bakom aktiviteten så gör upprepningen i sig att mottagarna lägger informationen på minnet bättre och varumärket blir ”top of mind”.

Gamification ökar dessutom aktiviteten i minnescentrumet hippocampus, vilket gör att man minns informationen bättre även av den anledningen.

Detta är bara två av flera neurologiska fenomen som gör gamification särskilt effektivt i inlärningsrelaterade sammanhang, som exempelvis digitala utbildningar eller content marketing.

GAMIFICATION I KORTHET:

• Gamification är användandet av spelpsykologi och spelmekanismer – såsom poäng, topplistor, utmärkelser och nivåer – i ett sammanhang som normalt inte förknippas med spel för att förbättra inlärning, öka engagemanget och lösa problem. Detta lämpar sig väldigt väl inom bland annat utbildning, marknadsföring och kommunikation.

• Den globala marknaden för gamification beräknas nå 5,5 miljarder USD 2018 och 10 miljarder USD år 2020.

• Redan 2015 svarade 87 % av detaljhandlarna i USA att de inom fem år planerade att införa gamification för att engagera sina besökare.

10

md

USD

87

%

PODD OM GAMIFICATION

I podden medverkar bl.a. MillionMinds vd, Olav Törnblom, som berättar om hur man med hjälp av gamification kan öka intresset kring tråkiga och svåra moment i olika arbetsmoment på jobbet.
Detta är ett avsnitt från podden Kapitalet från 22 januari 2018.

SÅ ARBETAR SJ MED GAMIFICATION I SIN CRM-STRATEGI

SJ började samarbetet med oss för att öka engagemanget och ge ett större mervärde till SJ Prio-medlemmar samt få en ökad öppningsfrekvens av medlemsmejlen. Lösningen var att fortlöpande skapa roliga och spännande quiz-tävlingar till mejlutskicken till medlemmarna.

Själva quizerna kan handla om allt ifrån filmer och konserter till orter eller högtider, och är ofta kopplade till en speciell händelse med fina erbjudanden och/eller priser.

Detta har resulterat i många uppskattade tävlingar som bidragit till en längre exponeringstid på sajten och deras varumärke, 100 000-tals spelade spel och stort engagemang.

Med quiz-verkyget får vi en effektiv tävlingsform med enkel administration. Det ger oss möjlighet att smidigt tävla ut vinster från oss och våra partners. Samtidigt kan vi kommunicera våra budskap via quizerna samt göra enklare undersökningar.
Peter Magnusson, SJ Marknadskommunikation

GAMIFICATION I BLOGGEN

NÅGRA FLER CASES

CASE: SKINCITY

quiztävling på facebook och instagram

CASE: METRO

NATIVE-KAMPANJ FÖR MR GREEN

CASE: CODE OF CONDUCT

INTERN CERTIFIERING AV ASSA ABLOYS MEDARBETARE

PRODUKTER MED GAMIFICATION

QUIZ WIDGET

Förpacka det du vill säga på ett roligt och inspirerande sätt med gamification som verktyg. Aktivera mottagarna och skapa det som är så avgörande: Engagemang.

INTRANET QUIZ

Vill ni öka aktiviteten på ert intranät? Förpacka statistik och information på ett mer levande sätt? Få fler engagerande och välinformerade medarbetare?

FACEBOOK QUIZ

Skapa roliga och informativa kampanjer och tävlingar på Facebook, hemsidan eller bloggen. Locka in nya följare och underhåll alla befintliga.