Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm

Demo – Vad kan du om Justin Bieber?

[column width=”2/3″ padding=”24″]

Observera att detta endast är en demo skapad av MillionMind och bör ej associeras med Justin Bieber. Denna demo är framtagen för Live Nation.
[/column]
[column width=”1/3″ padding=”24″ last=”true”]


[/column]

[clear][margin height=”12″][/margin]

Vill du veta mer?

Det här är ett exempel på hur er quiz kan se ut. Givetvis går det mesta att anpassa så att det passar er.
Kontakta oss om du vill veta mer om upplägget eller har frågor kring verktyget eller gamification i stort.

[button style=”1″ color=”#0397d6″ font_size=”20″ align=”left” href=”https://millionmind.com/kontakt/”]Kontakta oss[/button]