CASE: VASAKRONAN – CODE OF CONDUCT OCH ANDRA POLICYDOKUMENT

KUND

Vasakronan

PERIOD

April 2017

UPPDRAG

Att producera ett sammanställt kunskapstest för 15 olika policydokument för att mäta kunskapsnivån i organisationen.

Vasakronan har tidigare årligen använt sig av en traditionell enkätundersökning för att kontrollera i hur stor grad företagets policyer uppfylldes och hur väl personalen tyckte sig behärska de olika dokumenten. En enkät ger dock bara ett uppskattat resultat, och Vasakronan ville förnya sig och dels göra något som var lite roligare för personalen att svara på och dels gav resultat i form av statistik som visar den verkliga kunskapsnivån och samtidigt ger större möjligheter att följa upp med rätt åtgärder.

LÖSNING

Vi producerade med hjälp av våra Content Managers, som vid behov finns till hands för att hjälpa våra kunder med skräddarsytt innehåll, ett 20 frågor långt quiz med varierade frågor baserade på Vasakronans underlag bestående av 15 policydokument. Quizet distribuerades sedan av Vasakronan till cirka 350 berörda anställda via ett mejl med en länk till en extern landningssida, skapad av oss.

RESULTAT

En nöjd kund fick svart på vitt på kunskapsnivån i organisationen, samtidigt som medarbetarna uppskattade initiativet och tyckte att det var ett roligt sätt att testa sin kunskap på och ”en kul grej”.

85 % av medarbetarna slutförde quizet under perioden, och tack vare vår omfattande statistikdel var det lätt för företaget att se skillnader i kunskapsnivå mellan olika avdelningar och regioner. Med siffror på den verkliga kunskapsnivån går det lätt att sätta in eventuella åtgärder, som mer utbildning, på rätt ställen.