CASE: THORENGRUPPEN – MER ENGAGEMANG PÅ INTRANÄTET MED QUIZ

KUND

ThorenGruppen

PERIOD

November 2018–2019

UPPDRAG

ThorenGruppen ville först och främst skapa interaktivitet och delaktighet bland sina medarbetare och valde att göra det med MillionMinds quizverktyg, Intranet Quiz. Efter en framgångsrik inledande period har man som uttalat syfte att göra likadant externt, framförallt för att skapa engagemang på sociala medier och hos alla sina skolor och elever.

LÖSNING

ThorenGruppen valde att teckna en löpande licens på verktyget, då man redan från början hade som avsikt att använda sig mycket av det. Under den inledande perioden har man fokuserat på lustfyllda quizer på intranätet med en lättsam ton, med en blandning av allmänna frågor och frågor om företaget. Man har även använt verktyget till att ställa öppna pollfrågor om aktuella ämnen, där medarbetarna har fått möjlighet att tycka till och delge ThorenGruppen sina åsikter. Inom en snar framtid kommer man även att börja använda verktyget externt, vilket blir intressant att följa.

RESULTAT

De första quizerna på intranätet har spelats av tusentals medarbetare, vilket är imponerande när det handlar om intern kommunikation. Utskicket av ett av quizerna ledde till och med till att ThorenGruppen fick det högsta antalet unika besökare på intranätet någonsin!

”Vi har aldrig haft så många unika besökare på vårt intranät som när vi gjorde vårt senaste quiz-utskick. Responsen har hittills varit makalöst bra. Sedan bygger också frågorna på information om företaget, så vi förenar nytta med nöje.”
Niklas Westman, informationschef ThorenGruppen