Case: Folksam – Quiz som årsredogörelse till medarbetare

KUND

Folksam

PERIOD

Mars 2017, två veckor

UPPDRAG

Att presentera Folksams verksamhetsår 2016 för personalen på ett trevligt och roligt sätt, för att på så sätt uppmuntra till läsning av årsberättelsen i syfte att öka kunskapen om företaget internt.

LÖSNING

Med årsberättelsen som underlag producerade vi ett quiz som bestod av sammanlagt 15 frågor, av vilka 8 slumpmässigt valdes ut till varje spelomgång. Quizet publicerades på Folksams intranät under 2 veckor, i samband med publiceringen av årsberättelsen. Inga priser delades ut, men de som ville kunde registrera sig och följa resultaten på en topplista. Medarbetarna uppmanades också att spela så många gånger de ville för att försöka förbättra sitt resultat. I quizet kunde medarbetarna uppnå tre olika nivåer, beroende på vilket resultat de fick, och de uppmuntrades till vidare läsning av årsberättelsen på olika sätt baserat på vilken nivå de nådde.

RESULTAT

Drygt 1 400 spel slutfördes av 438 unika besökare, däribland självaste vd. Många medarbetare följde alltså uppmaningen om att spela flera gånger. Folksam fick också mycket positiv respons från medarbetarna, som tyckte att det var ett kul och spännande sätt att kommunicera ut nyheter till personalen för att öka deras kunskap om företaget.

VILL DU VETA MER?