Case: Filmstaden – licenskund

KUND

Filmstaden

PERIOD

Licens sedan 2018

UPPDRAG

Att hjälpa Filmstaden att värva nya medlemmar till sin kundklubb och samtidigt ge redan existerande medlemmar ett mervärde som hjälper till att öka engagemanget och lojaliteten.

LÖSNING

Efter en lyckad pilot-kampanj om Oscarsgalan löste Filmstaden en årslicens av vårt verktyg Quiz Widget. De har sedan dess gjort ett antal framgångsrika quiz, bland annat riktade quizer i samband med filmpremiärer men också mer allmänna quizer som sommar- och julquiz.

I julquizet, som låg ute i tio dagar under slutet av december 2018, fick deltagarna svara på roliga frågor om både aktuella filmer och julklassiker. Varje frågeomgång utgjordes av sex frågor, som slumpades från en frågebank på tjugo frågor. Deltagarna fick spela hur många gånger de ville, vilket uppmuntrade till många spel.

Tävlingen var öppen för alla, men endast den som var eller blev medlem i Filmstaden kunde vinna något av de fina priserna, som utgjordes av presentkort på bio. Dessa delades ut i fallande valörer från vinnare och ner till tionde plats.

Quizet publicerades på Filmstadens webbplats och marknadsfördes via nyhetsbrev.

RESULTAT

Filmstaden är mycket nöjda med utfallet av kampanjerna, som har genererat ett stort engagemang från deltagarna.

I julquizet deltog strax under 18 000 unika spelare, som tillsammans spelade nästan 200 000 spel. I snitt spelade varje användare 11 gånger vilket sammanlagt blir cirka 10 minuters exponeringstid per användare för Filmstadens varumärke!

Efter detta har Filmstaden regelbundet skapat roliga quizer på olika teman åt sin publik. Upplägget har visat sig vara mycket uppskattat av medlemmarna.

”För oss på Filmstaden är det viktigt att hela tiden hitta nya sätt att engagera och underhålla våra viktigaste gäster: medlemmarna. Som medlem gillar man givetvis bio och film, och genom att skapa quizer med olika filmteman både underhåller och när vi våra medlemmars filmintresse.”

Ida Tholcke, Campaign Specialist, Customer Loyalty, Filmstaden