Case: Code of Conduct – intern certifiering av ASSA ABLOYs medarbetare

KUND

ASSA ABLOY

PERIOD

2015–pågående

UPPDRAG

Hur får man fler medarbetare att läsa och ta till sig uppförandekoden (Code of Conduct) och inte uppfatta den som tråkig och svårbegriplig?

LÖSNING

Utifrån policydokumentet Code of Conduct skapade ASSA ABLOY 20 frågor som de har publicerat i quiz-form i vår produkt Academy Quiz. Testet lades sedan upp på deras intranät, som en digital certifiering som medarbetarna utmanas att ta. Varje spelomgång består av tio frågor som slumpas in från en frågebank., och på så vis får man nya frågor varje gång man gör testet. För att klara det och bli certifierad måste man ha alla rätt på frågorna, men man får spela testet så många gånger det behövs. När man klarat certifieringen får man ett digitalt diplom skickat via e-post, med namn och datum, som ett bevis på att testet är godkänt.

ASSA ABLOY har också vid flera tillfällen ordnat gruppträffar där man gemensamt diskuterat värdegrunden och syftet med dokumentet. Man har sedan avslutat träffen med att göra testet tillsammans på en stor projektor – en uppskattad aktivitet!

RESULTAT

ASSA ABLOY har sett att fler tar del av policydokumentet än tidigare och fått feedback från medarbetarna som visar att de upplever upplägget som intressantare och mer lärorikt nu. Med Academy Quiz tillämpar man aktiv inlärning vilket gör att det är lättare att komma ihåg informationen än när man enbart läser den i ett statiskt dokument, där man är mer passiv i inlärningsprocessen.

Det faktum att ASSA ABLOY årligen har förlängt licensen sedan 2015 ser vi också som ett bra bevis på att upplägget fungerar och är uppskattat!

VILL DU VETA MER?

MillionMind’s platform is not simply a fun quiz. To me it is a knowledge transfer tool utilizing gamification properties, and it has proven to be very effective.

David Wolgers, ASSA ABLOY