Citygross quizer visar hur rätt strategi kan få aktiva och lojala följare.

Hur man kan få aktiva och lojala följare genom att följa City Gross exempel

Nästan alla våra kunder försöker, som många andra företag, att få fler aktiva och lojala följare till sina sociala medier. Att sedan behålla följarnas uppmärksamhet och engagemang är normalt ännu svårare.

Vår kund sedan 2021, City Gross, har lyckats väldigt bra med just detta, med en genomtänkt strategi och regelbundna quizkampanjer för sina följare och kunder. Det hela började med en julkalender, där man blandade roliga quizfrågor med fina erbjudanden, recept på olika juliga godsaker och även tips om donationer. Kalendern väckte mycket nyfikenhet och engagemang från besökarna och blev väldigt populär.

Efter framgången med kalendern valde City Gross att fokusera på quizer med hälso-, kött- och grönsakstema i framförallt sociala medier, men efter det har man under året huvudsakligen valt att lyfta sitt 100-årsjubileum. Med det som utgångspunkt har man regelbundet skapat roliga tävlingar, där man har ställt olika typer av frågor om City Gross och dess historia. Quizerna har varit öppna för alla, men för att kunna vinna priser har man varit tvungen att vara Prio-kund. Enligt oss ett bra sätt att välkomna in alla, samtidigt som man på ett trevligt sätt har uppmuntrat deltagarna att inte bara vara aktiva och lojala följare, utan att också bli kunder, om de inte redan har varit det.

City Gross ser själva flera olika syften med de återkommande quizkampanjerna, där interaktionen med följarna ändå har varit det allra främsta. Utöver arbetet med att stärka lojaliteten hos följare och kunder så har quizerna även hjälpt till att bygga varumärkeskännedom och dessutom gett City Gross ett nytt och roligt sätt att komma ut med erbjudanden i en enkel form. Man är också väldigt nöjd med den långa varumärkesexponeringen (flera minuter/deltagare), något som man tycker är svårt att uppnå annars.

Det här är ett bra exempel på hur man kan använda sig av quiz för att få en bättre dialog med sina följare och kunder, på ett sätt som faktiskt uppskattas av de allra flesta. De återkommande quiztävlingarna skapar också en positiv förväntan, som i sig normalt också leder till engagemang och lojalitet hos mottagarna. Många av våra kunder använder sig av vår quiztjänst på snarlika sätt, men inriktning, teman, priser och även uppföljningen skiljer sig såklart lite åt beroende på företag. Och är man osäker på hur man ska utforma det hela finns vi alltid till hands och är med hela vägen, om man vill!

Läs caset