Vägvisare för marknadsstrategi

Har quiz med gamification en plats i din marknadsstrategi när marknaden förändras?

Har du, precis som jag, funderat över din marknadsstrategi, och hur du ska få mest effekt i marknadsföring och medieinvestering när marknaden förändras? Och kanske över hur man kan man sticka ut i sin kommunikation trots att man måste vara kostnadseffektiv och att budgeten måste utnyttjas optimalt?

När elpriser och matpriser ökar markant och ger konsumenter mindre kvar i plånboken är mångas mindset att det är dags att börja spara, och inte spendera i onödan. Och i tider där dina kunder drar ner på konsumtionen kan det vara bra att tänka lite mer långsiktigt, med fokus på att bygga varumärke över tid. Samtidigt kan man inte helt tappa bort att man både måste attrahera nya kunder och jobba med lojalitet gentemot de befintliga för att hålla sig top of mind. Naturligtvis är det viktigt att din investering är effektiv och ger resultat både på på kort och på längre sikt, och då behövs insikter för att kunna sätta en strategi som täcker alla dessa behov.

Så vilka insikter behövs, och vad kan optimeras i din strategi just nu för att möta din målgrupp och deras behov? Och hur får man utväxling till en så liten investering som möjligt?

Själv tror jag att dessa aspekter är viktiga att ha i bakhuvudet just nu, och att de kan vara avgörande faktorer för att få till en effektiv marknadsstrategi:

  • Att öka förtroendekapitalet hos konsumenten
  • Att kommunicera med målgruppen utan att sälja
  • Att kommunikation som talar till känslorna ger bättre resultat
  • Att se till att varje mediainvestering är långsiktig och hållbar

För oss på MillionMind är gamificationbaserade quiz en självklar del av en marknadsstrategi – som ett komplement till och en given del av övrig marknadsföring – för att täcka in ovanstående punkter. Med en quiztävling får man ett känslomässigt engagemang som bygger varumärke över tid. Man får också deltagare som är mer aktiva i sin kommunikation med varumärket, under en lång exponeringstid i ett positivt sammanhang. Konceptet bygger på att locka din målgrupp till att självmant vilja ta del av ditt budskap. Du bjuder dem på en rolig aktivitet med gamification och kanske samtidigt möjligheten att vinna ett kul pris. Och deltagarna väljer alltså själva att stanna kvar och spela klart ditt quiz, samt att lämna sina e-postadresser för att delta i tävlingen.

Att deltagarna själva väljer att spendera tid med ditt varumärke och känner kontroll över vilka uppgifter de lämnar ifrån sig bygger förtroende, och detta ger långsiktigt lojaliteten en skjuts. Alla som väljer att lämna en e-postadress har också samtidigt själva valt att fortsätta kontakten med er, och visat ett intresse för det budskap ni vill ha ut – vilket gör att ni kan fylla på era nyhetsbrevslistor med relevanta adresser. Ni får med andra ord leads med kvalitet. Och detta öppnar upp för regelbunden kommunikation med nya kontakter, något som på sikt förhoppningsvis också leder till nya affärer för ditt företag – det ultimata beviset på att strategin har lyckats.

Om du sätter av en liten del av den totala mediabudgeten till quiz med gamification och lägger till det som ett kanalval i din marknadsstrategi har du har stora möjligheter att få effekt både på kort och lång sikt. Ett perfekt sätt att bygga varumärke parallellt med andra marknads- och säljaktiviteter – och du får ett hållbart resultat.

Om du använder MillionMinds quizplattform för att löpande skapa nya aktiviteter i dina kampanjer håller din strategi på sikt. Dels innehållsmässigt, eftersom du kan göra livsstilsquizer och personlighetstester som fångar din målgrupps intresse på ett naturligt sätt istället för att fastna i ett rabatt-träsk eller i att försöka få ut samma säljbudskap om och om igen. Men också för att man bara betalar för den effekt som man får av kampanjen, eftersom prismodellen till stor del bygger på en rörlig ersättning. Du riskerar alltså inte att betala dyrt för en kampanj ingen interagerar med.