VARFÖR FRÅGESPORT?

FRÅGESPORTSFORMATET HAR MÅNGA GODA EGENSKAPER, BL.A:

engagera_icon

1. INFORMATIVT

Möjligheten att lägga in information i frågorna, men lär ut samtidigt som användaren har roligt.

I MillionMinds produkter kan man peka ut ett föremål på en bild, placera en nål på en karta, sortera objekt i rätt ordning, spela upp en video mm.

info_icon

2. ENGAGERANDE

Möjligheten att kommunicera med frågor som engagerar användarna, man vill svara rätt och visa att man kan.

MillionMind har många olika frågetyper som ökar spelglädjen och möjligheten till variation och pedagogisk utformning. Tack vare att spelet går på tid och varje fråga ger poäng ökar spänningen eftersom alla vill få ett bra resultat och hamna högt på topplistan.

viral_icon

3. VIRAL SPRIDNING

Fördelen av att spelaren gärna berättar för sina vänner att man spelat, kan du slå mitt resultat?

En av MillionMinds viktigaste strategier är att det ska vara roligt att spela. På så vis uppskattar besökaren innehållet samtidigt som man är mer benägen att dela med sig. Inbyggt i våra produkter har vi flera funktioner som ökar benägenheten till engagemang, t.ex. utmaningar på Facebook, Twitter eller mejl. Vi ger dessutom användarna något extra tillbaka varje gång hon utmanar sina vänner, på så vis garanterar vi maximal viral spridning.

annonsera_icon

4. ANNONSERA SMART

Lägg in sponsrade frågor där en produkt exponeras samtidigt som användaren får svara på en fråga om varumärket. Det är ett naturligt och roligt sätt att lära användaren om något istället för att pusha ut budskapet i t.ex. en banner.

Vi erbjuder goda möjligheter till sponsrade frågor, de blir då märkta med företagets logotype för att visa för användaren att det är en annons. Våra kunder kan välja att ge poäng för frågan eller avstå. En annan möjlighet är att branda hela Quizzen i annonsörens varumärke och göra en renodlad annons-quiz.

statistik_icon

5. STATISTIK OCH LEADS

Lär dig om dina användare. Samla statistik och analysera resultatet. Vad kan dina besökare om era produkter? Vilka frågor var svåra? Vad kan förtydligas? Samla in e-postadresser och Likes.

Vi erbjuder detaljerad statistik från frågor och användare. Vi visar allt med tydliga och snygga grafer som bjuder in till noggrann analys. Dessutom kan du med en knapptryckning exportera ut alla deltagare i en Excel-fil med deras namn, ort, adress och e-postadress. Det finns även möjlighet att lägga till ytterligare data om så önskas.