MILLIONMIND LANSERAR NY PRODUKT INOM HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION (CSR)

CSR ACADEMY QUIZ – NY PRODUKT FÖR CSR-KOMMUNIKATION

MillionMind har utvecklat ett helt nytt verktyg inom Corporate Social Responsibility – CSR Academy – för att skapa engagemang, kunskap och intresse bland medarbetare för ett företags hållbarhetsstrategi.

Genom att addera de mest kraftfulla elementen från spelvärlden har vi byggt upp en digital kommunikationskanal som kan innehålla bland annat kunskapstester, utbildningar, certifieringsnivåer, diplomering, tävlingar och communities”, säger Olav Törnblom, VD på MillionMind. ”Dessutom mäts alla aktiviteter, vilket ger värdefulla insikter om svagheter och styrkor i organisationen”, fortsätter han. ”Vi har märkt att många företag upplever att det finns ett glapp mellan ledningens ambitioner och hur väl de lyckas implementera hållbarhetstanken i organisationen. Om medarbetarna inte kan förklara de positiva effekterna eller stå för företagets CSR-strategi är det ingen idé att försöka kommunicera sitt engagemang externt. Att utbilda och involvera medarbetarna är helt avgörande för att lyckas”, avslutar Olav.

MillionMinds tekniska plattform bygger på gamification, eller spelifiering, vilket innebär att man använder speldynamikens element för att skapa motivation och incitament kring förändringsprocesser och inlärning.[margin height=”15″][/margin]

Innehållet i CSR Academy kan anpassas efter organisationens behov och det är lika effektivt om man vill nå ut till 50 eller 5 000 medarbetare och variationsmöjligheterna är många”, säger Tomas Järnstål, VD på Community Entertainment i en kommentar. ”CSR Academy är ett nytt produktområde inom MillionMind och vi ser möjligheter att nå andra målgrupper inom segmentet än vad vi har kunnat göra tidigare”, avslutar han.

Kontaktpersoner:
Olav Törnblom – VD MillionMind 0702-190 04 06, olav@millionmind.com
Tomas Järnstål – VD Community Entertainment 0736-89 99 15, tomas@comentab.se