Kundcase: Reklam Quiz – Media Smart

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer driver sajten Mediasmart.se i syfte att upplysa låg- och mellanstadieelever om reklam och dess inverkan på oss.

När Sveriges Annonsörer vände sig till MillionMind var de i syfte att på ett roligt och pedagogiskt sätt lyfta fram sina frågeställningar i ny dager. Detta kunde tillgodoses tack vare variationsrikedomen i hur frågorna kan besvaras i MillionMind QuizWidget. Quizzen är ett perfekt verktyg för att förpacka information och kunskap. Eleverna har roligt samtidigt som de lär sig något nytt. I spelet finns en bred flora av frågetyper, bl.a. textfrågor, bildfrågor, videofrågor, markera-på-bild frågor samt intervallsfrågor.

Spela quizzen här

Producerat för: Sveriges Annonsörer (Mediasmart.se)
Period: Juni 2011 – aktiv