GAMIFICATION – EN METOD FÖR ERT INTRANÄT

GAMIFICATION SOM METOD PASSAR UTMÄRKT PÅ ERT INTRANÄT

Gamification är den hetaste trenden just nu inom information och kommunikation. Att använda Gamification tekniken för att förmedla information på ett intranet gör att de anställda i högre grad tar till sig budskap och kommer ihåg dem längre. Dessutom skapas det snackisar i korridoren vilket givetvis ger ytterligare mervärden.

Av erfarenhet vet vi att det är svårt att förankra företagets värderingar, nyckelord och mjuka värden hos personalen. Hur låter er ”hissversion”?

SKAPAR ENGAGEMANG

Det finns så mycket information på ett intranät, allt från företagspolicys, scheman för gemensamma aktiviteter, dokumentmallar till utbildningar för nyanställda. Detta är ofta långa dokument som få orkar läsa igenom. Och informationen fylls på hela tiden, men vem läser? Vi på MillionMind har utvecklat QuizWidget där man enkelt kan förpacka det viktiga i en rolig quiz som bygger på gamification, t.ex. har vi lagt till poäng, en tidsaspekt och en topplista. Det går även att utmana sina kollegor på sina kunskaper. Dessutom mäter vi allt som sker i quizzen så att man i efterhand kan analysera resultatet. T.ex. hur medarbetarna svarade på frågorna. Var det lätt eller svårt? Vilken fråga svarade alla fel på? Då kan företaget förbättra sin kommunikation inom dessa områden.

DIGITAL JULKALENDER PÅ ERT INTRANÄT

Julkalender_blogg

Just nu lanserar MillionMind en julkalender som en rolig, spännande och informativ aktivitet för er personal inför julen.

Ge anställda chansen att tävla om fina priser samtidigt som de uppdaterar sina kunskaper om företaget. Vi lovar att det engagerar, ökar lojaliteten, är spännande och intressant. Kort sagt det kommer att uppskattas av både företagsledning och personal.

Läs mer om julkalendern här