Content Marketing i praktiken

Konsumenterna har för länge sedan stängt av den traditionella världen av marknadsföring. De byter kanal på tv vid reklamavbrotten, de ignorerar reklamen i tidningen och de har blivit så skickliga nätsurfare att de kan ta in informationen utan att se eller klicka på annonserna.

Smarta marknadsförare förstår att traditionell marknadsföring blir mindre och mindre effektiv och att det måste finnas ett bättre sätt.

VÄLKOMMEN TILL CONTENT MARKETING. MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN?

”Content marketing’s purpose is to attract and retain customers by consistently creating and curating relevant and valuable content with the intention of changing or enhancing consumer behavior. It is an ongoing process that is best integrated into your overall marketing strategy, and it focuses on owning media, not renting it.”

Hela syftet med content marketing är att kommunicera med dina kunder och prospekt utan att sälja. Det är en oavbruten marknadsföring. Istället för att demonstrera dina produkter eller tjänster, levererar du information som gör dina köpare smartare. Kärnan i denna strategi är tron ​​att om vi, som företag, levererar konsekvent, fortlöpande och värdefull information till köparen, belönar de oss slutligen med sin lojalitet.

MEN HUR FUNGERAR DET I PRAKTIKEN?

MillionMind har som strategi att kommunicera med frågesport. Syftet är att på ett roligt och informativt sätt få användaren att lära sig mer om dina produkter och tjänster utan att kommunikationen blir för aggressiv och säljande. Det handlar mer om att bjuda in dem till ert företag på ett nytt och spännande sätt.

FRÅGESPORTSFORMATET HAR MÅNGA GODA EGENSKAPER, BL.A. ÄR DET:

• Engagerande. Möjligheten att kommunicera med frågor som engagerar användarna, man vill svara rätt och visa att man kan.

• Informativt. Möjligheten att lägga in information i frågorna, men lär ut samtidigt som användaren har roligt.

• Viral spridning. Fördelen av att spelaren gärna berättar för sina vänner att man spelat, kan du slå mitt resultat?

• Annonsera smart. Lägg in sponsrade frågor där en produkt exponeras samtidigt som användaren får svara på en fråga om varumärket. Det är ett naturligt och roligt sätt att lära användaren om något istället för att pusha ut budskapet i t.ex. en banner.

• Statistik och Leads. Lär dig om dina användare. Samla statistik och analysera resultatet. Vad kan dina besökare om era produkter? Vilka frågor var svåra? Vad kan förtydligas? Samla in e-postadresser och Likes.

MillionMind har en världsunik mjukvara för frågesport online och med våra nya produkter ingår alla dessa egenskaper. Det är en internetbaserad Quiz spelare, i vilken våra kunder förpackar sina egna frågor, bilder, länkar och videos lätt och smidigt och till ett professionellt resultat.


Fördelen är att man får besökarna att stanna upp och engagera sig. De lär sig något samtidigt som de har roligt när de spelar. Det går att kommunicera lättsamt och informationen pushas inte ut som i traditionella banners. Ni får lojala besökare som får ett gott intryck av ert företag, de stannar längre på siten och är mer benägna att berätta om er för sina vänner. En kampanj med Quiz Widget är perfekt som redaktionellt material vilket givetvis ökar exponeringen dramatiskt.