Intranet Quiz - Öka aktiviteten på ert intranät

end-logoInformera och utbilda era medarbetare på ett mer underhållande sätt

Vill ni öka aktiviteten på ert intranät? Förpacka statistik och information på ett mer levande sätt? Få fler engagerande och välinformerade medarbetare? Vår produkt Intranet Quiz är framtagen just för dessa ändamål.


Lojal och välinformerad personal är de bästa budbärarna för ett företags varumärke och det är viktigt att ett intranät lever upp till medarbetarnas förväntningar. Vi har skapat en speciellt framtagen produkt för att informera och utbilda medarbetare på ett engagerande och underhållande sätt.Boka webbdemo Prisförfrågan

Kommunikation genom Gamification

Produkten bygger på Gamification som kommunikationsform där spelmetodiken är grunden att förmedla information så de anställda i högre grad tar till sig olika budskap och kommer ihåg dem längre. Av erfarenhet vet vi att Gamification fungerar just för att förstärka ett företags värderingar, nyckelord och mjuka värden hos medarbetare.
Vi vet att det blir mer effektivt, större underhållningsvärde och ett högre engagemang med Intranet Quiz. Det sker fler inloggningar, medarbetare stannar kvar längre på intranätet och det skapas en positiv intern dialog inom företaget.
Dessutom passar produkten utmärkt för personalutbildning där man på ett inspirerande sätt kan göra olika tester eller utbildning som exempelvis en introduktion för nyanställda.

Mätbara kampanjer

Intranet Quiz är speciellt framtagen för att kunna föra statistik där det finns uppgifter om namn och övriga information på deltagare, hur många spel som genomförts och hur deltagare har svarat på frågorna. Detta ger möjlighet till analys om vad medarbetare kan om företaget, vad är tydligt och vad behövs förbättras i den interna kommunikationen? Dessutom finns tillgång till poäng, topplistor, belöningar och olika nivåer. Det går även att utmana sina kollegor för att jämföra sina kunskaper.

Vi har tagit fram en DEMO-Quiz som visar de olika variationsmöjligheterna som finns inom Intranet Quiz. Självklart anpassas frågor, bilder, video efter eget syfte.

Blogg: Varför frågesport?

Användningsområden för INTRANET QUIZ:

• Förändringsarbete
• Utbildning
• Information
• Produktlansering
• Introduktion
• Etik, moral, CSR
• Evenemang
• Tävlingar

Detta ingår:

• Skapa egna frågor kring företagets varumärke
• Möjlighet att anpassa design efter egen grafisk profil
• Sju olika frågetyper för ökade variationsmöjligheter med bild, ljud och videomöjligheter
• Fullständig statistik, vad svarade medarbetarna på frågorna, vilka svarade etc?
• Erhåll topplistor, poäng, belöningar och olika nivåer
• Fungerar i mobil (responsivt) och desktop
• Utmaningsfunktionen för viral spridning
• Support & hosting (via Amazon Web Service)
• Publicering på Facebook, hemsida eller blogg
• Språkstöd (SE, EN, DE, ES, IT, FR, NO, FI)

Samarbetet med Millionmind betyder oerhört mycket för Hungerprojektet. Informationsspridning är en stor del av vårt dagliga arbete och genom MillionMinds olika typer av quizer kan vi nu göra detta på ett kul, engagerande och intresseväckande sätt.

Sara Wettergren, VD Hungerprojektet.

Upptäck alla möjligheter med våra varierande frågetyper

Vi har ett brett utbud av olika frågetyper som ökar engagemanget, variationsmöjligheterna och möjligheten att pedagogiskt uttrycka sig. Allt från att peka ut en stad på en karta, se ett videoklipp till att sortera historiska händelser i kronologisk ordning. Se nedan våra sju olika frågetyper.


Kunder inom information & inranät

info_kunder_logosRelaterade produkter

Quiz Widget – kommunikation med gamification som metod

Förpacka det du vill säga på ett roligt och inspirerande sätt med gamification som verktyg. Aktivera mottagarna och skapa engagemang.
Read moreRead more

Julkalender online med quiz

Skapa lojala besökare, driv ny trafik och samla massor av nya leads genom att erbjuda era besökare en rolig och spännande julkalender.
Read moreRead more

Native Quiz – skapa engagerande kampanj-innehåll

Öka exponeringstiden markant, samla in leads och bjud native-besökarna på ett spännande innehåll som engagerar och uppmuntrar till viral spridning.
Read moreRead more
SwedishEnglish