Academy Online - certifiering & test online med gamification

end-logo

Så skapar ni roligare certifiering online med gamification

 

Genomför certifieringar på ett lustfyllt och effektivt sätt med aktiv inlärning och gamification.

Många e-learningverktyg kan vara omständliga och enformiga, vilket ofta medför att många drar sig för att utnyttja dem fullt ut eller gör det utan större engagemang. Med MillionMind Academy Quiz™ kan ni på ett pedagogiskt, effektivt och mer lustfyllt sätt utbilda medarbetare, underleverantörer, kunder eller återförsäljare. Genom att väva in gamification i utbildningarna kan ni med hjälp av aktiv inlärning (se nedan) se till att medarbetarna minns vad de har lärt sig i större utsträckning och genomför utbildningarna med större glädje, samtidigt som ni stärker deras lojalitet till företaget och varumärket.

Det går även att utmana sina kollegor och mäta sig med dem på ett sporrande sätt. Allt detta skapar engagemang och en vi-känsla som är oerhört viktig för att bygga en framgångsrik företagskultur, samtidigt som man lär sig mer.

Demo

”MillionMind’s platform is not a simply a fun quiz. To me it is a knowledge transfer tool utilizing gamification properties, and it has proven to be very effective. “

David Wolgers, ASSA Abloy

Aktiv inlärning med Academy Online

Många utbildningar bygger på passiv inlärning, där du läser information eller ser filmer om det du ska lära dig, i motsats till aktiv inlärning, där du har en aktiv och deltagande roll istället för en passiv och iakttagande roll. Att aktiv inlärning är ett långt bättre sätt att lära sig saker har forskarna varit övertygade om länge.

Academy Onlines variation i frågeutformning och gamificationinslag gör att man är aktiv på ett helt annat sätt och dessutom håller sig mer alert än vid ett vanligt standardtest, vilket ökar möjligheterna för att tillgodogöra sig informationen på bästa sätt samtidigt som det kan öka viljan att göra testerna.

Boka webbdemo Prisförfrågan

Statistik och analys

Alla aktiviteter som sker i Academy Online sparas i en omfattande statistiksektion. Där kan ni direkt efter varje avslutat test se exakt hur alla deltagare svarade på frågorna, både kollektivt och individuellt, bland mycket annat. Därigenom kan ni på ett enkelt sätt se vilka områden inom företaget som deltagarna har god kunskap om och vilka områden som bör kommuniceras ut bättre. Dessutom är det en utmärkt grund för individuell feedback vid t.ex. introduktion för nyanställda eller utvecklingssamtal.

Detta ingår:

• Egen akademisajt (se demo), som kan hostas av oss eller extern part
• Testet, som bygger på vår produkt MillionMind Academy Quiz™
• Flikar med informationsmaterial
• Topplistor med de senaste certifierade
• Omfattande statistikdel

Tillval:

• Tre certifieringsnivåer – guld, silver, brons

Några av våra kunder


Boka webbdemo Prisförfrågan

SwedishEnglish