Case: Stockholms universitet - Vad kan du om naturvetenskap?

end-logo

Kund:
Stockholms universitet

År:
Mars – april, 2016

Uppdrag:
Att väcka intresset för Stockholm universitets (SU) naturvetenskapliga utbildningar inför ansökningsperioden. Att få fler att besöka hemsidan och i förlängningen söka till deras utbildningar.

Lösning:
Tillsammans med Naturvetenskapliga fakulteten på SU tog vi fram en quiz med frågor om naturvetenskap och deras naturvetenskapliga utbildningar. Tävlingen publicerades på deras hemsida i samband med starten på ansökningsperioden i mars. Vinnarna fick exempelvis en huvtröja från SU och biobiljetter. Kampanjen marknadsfördes bland annat med banner på Veckorevyn.se, Feber.se och på Stockholms universitets Facebooksida.

Resultat:
Förhoppningarna inför kampanjen var att få mer än 1 000 genomförda spel i quizen. Det mer än femdubblades och slutade på drygt 5 500 spel. Besökstiden på sidan ökade med i genomsnitt 90 sekunder och fler besökare än vanligt kom till Naturvetenskapliga fakultetens hemsida.

“Kampanjen har varit väldigt lyckosam, och intresset för quizen har överträffat våra förväntningar. Det är ett kul sätt att marknadsföra oss och våra utbildningar på, och vi hoppas och tror att det kan bidra till att öka intresset för naturvetenskap och naturvetenskapliga utbildningar”, sa Lina Enell, informatör vid Naturvetenskapliga fakulteten, om kampanjen.

 

Boka demo Skicka prisuppgift

 

SwedishEnglish