Case: Metro – native-kampanj för Mr Green

end-logo

Kund:
Metro/Mr Green

Period:
Oktober, 2016

Uppdrag:
Metro investerade under september månad i en årslicens som ett led i sin storsatsning på branded content. De gjorde en rejäl rivstart i användningen av sitt nya native-verktyg genom att genomföra en omfattande kampanj, som kom att kallas ”Quizresan”, i samarbete med onlinecasinot Mr Green. Utmaningen låg i att tillsammans med annonsören skapa ett innehåll som lockar läsarna att bli aktiva användare, snarare än passiva mottagare.

Lösning:
Tillsammans med Mr Green genomförde Metro i en intensiv satsning kampanjen ”Quizresan” där de under en månad publicerade två triviaquizer om dagen. Quizerna, med Mr Green-profil och -layout och frågor producerade av Metros branded contentavdelning, hade vitt skilda teman och de populäraste behandlade så olika ämnen som Harry Potter, svåra svenska ord och katter. Quizerna publicerades på Metros hemsida, med native-markering, tillsammans med resultatlistor över toppresultaten på varje enskild quiz. Metro satsade också på att nå ut i sociala medier och kampanjen marknadsfördes även på Metros Facebooksida.

Resultat:
Totalt publicerades över 50 quizer som tillsammans genererade ungefär 65 000 spel. Många användare blev ”bitna” och klickade vidare från en quiz till nästa, och tillbringade på så sätt avsevärt längre tid på siten, trots att det inte fanns något incitament i form av priser och/eller någon form av bonus.

”Det är jättekul att kunna göra det här tillsammans, det tycker vi och det tycker inte minst våra läsare. Alla pratar om gamification just nu och vi tror att det här är framtiden för branded content. Det här är ett sätt att aktivera läsaren och göra den till användare. Aktiva användare är mer mottagliga för budskap och därför är det här en lösning som alla vinner på.”
Tomas Lundin, Commercial Editor på Metro

 

Boka demo Skicka prisuppgift

 

SwedishEnglish