February 2015 - MillionMind - Quiz Communication

end-logo

MillionMind lanserar ny produkt inom hållbarhetskommunikation (CSR)

CSR Academy Quiz - ny produkt för CSR-kommunikation MillionMind har utvecklat ett helt nytt verktyg inom Corporate Social Responsibility - CSR Academy - för att skapa engagemang, kunskap och intresse bland medarbetare för ett företags hållbarhetsstrategi. Genom att addera de mest kraftfulla e[...]

Read moreRead more
Recent Comments
    SwedishEnglish